Przewodnik miejski we Wrocławiu

DZIELNICA CZTERECH ŚWIĄTYŃ

Dzielnica czterech świątyń Podczas wycieczki zapoznamy się z wrocławską ścieżką kulturową „Dzielnica czterech świątyń”. Powołana do życia w roku 1995 inicjatywa ma na celu umacnianie współpracy pomiędzy różnymi wyznaniami oraz symbolizować różnorodność i tolerancję Wrocławia. Na jej unikalny charakter mają wpływ wspaniałe zabytki architektury sakralnej. Każdy przewodnik miejski we Wrocławiu traktuje tę część miasta w […]

Read more